Adartrel – den aktiva substansen är ropinirol

Adartrel finns som inte delbara tabletter i styrkorna 0,25 mg, 0,5 mg och 2 mg. Lämplig startdos är 0,25 mg och maximal dos per dygn är 4,0 mg. Effekten sätter oftast in efter ca två timmar och varar mellan 6 – 10 timmar.

Läkemedlet godkändes som andra dopaminagonist för behandling av medelsvår till svår WED/RLS och har ropinirol som aktiv substans. Substansen utsöndras till största delen via urinen och njurarna. Den som har en svår njursjukdom bör därför diskutera med sin läkare angående doseringen.

Adatrel

Adatrel har tabletter med ropinirol,
som substans.

Även Requip har samma aktiva substans, ropinirol. Båda läkemedel tillverkas och marknadsförs av GSK (GlaxoSmithKline). Företaget har valt att använda namnet Requip för Parkinson och namnet Adartrel för WED/RLS.

Kopior av Adartrel/Requip

I och med att patenttiden för GSK:s läkemedel Adartrel/Requip har gått ut har det kommit kopior av dem på marknaden. Dessa är oftast billigare än originalet. Den aktiva substansen ska vara identisk med originalpreparatet. I Sverige finns flera kopior kallade Ropinirol, som också är godkända för behandling av WED/RLS.

Mer om dopaminagonister

Mer om läkemedlen hittar du på www.fass.se.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida