Mediciner för WED/RLS-drabbad

Symtomen vid WED/RLS behandlas idag oftast med dopaminerga läkemedel, som ger ett mycket gott resultat. Det finns även andra mediciner, som är indelade i olika grupper och som kan hjälpa WED/RLS-drabbade. De för WED/RLS godkända läkemedlen är Sifrol, Adartrel, Neupro och Targiniq.

Den vanligaste läkemedelsgruppen är dopaminergika, vilket betyder att läkemedlen har dopaminliknande effekter i hjärnan. Dessa läkemedel underlättar signalöverföringen med dopamin mellan olika specialiserade hjärnceller.

Mediciner för WED/RLS-drabbade

Det finns många mediciner att välja emellan.

Vid primär eller idiopatisk WED/RLS känner vi ännu inte till hela orsakssammanhanget. Troligen är det flera orsaker, bland annat genetik, ärftlighet, som resulterar i WED/RLS. Det finns emellertid flera bra behandlingsmöjligheter av symtomen. Någon botande, kurativ, behandling finns ännu inte. Nedan följer korta beskrivningar och länkar till de vanligaste medicinerna som förskrivs för att lindra WED/RLS symtomen.

Allt om medicinerna finns på FASS.se

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida