Konsekvenser som uppstår runt WED/RLS

WED/RLS kan ge många drabbade allvarliga konsekvenser, som t.ex. sömnstörningar, sociala problem och djupa depressioner.

90 % – 95 % av alla WED/RLS-drabbade har uttalade sömnstörningar, såväl av insomningskaraktär som frekventa uppvakningar. 80 % av alla fall har periodiska benrörelser i sömnen (PLMS). Dessa faktorer försämrar sömnen drastiskt så att ett stort antal drabbade inte får tillräcklig nattvila och dessutom en kvalitativt sämre sömn. Följden blir att WED/RLS-drabbade ofta är trötta på dagen och ibland inte kan fortsätta arbeta utan hamnar i sjukskrivningsprocesser eller blir förtidspensionerade.

PLMS innebär mer eller mindre frekventa ryckningar i armar eller ben under sömnen. Ibland är dessa ryckningar obetydliga, men kan ibland vara så svåra att man sparkar sig själv eller sin sängkamrat ur sängen. Frekvensen kan variera mellan någon ryckning per natt till flera hundra per natt.

Sociala problem och depressioner

WED/RLS-drabbade får ofta problem i sin sociala och familjära funktion. I och med svårigheterna att sitta stilla och tvånget att röra sig isolerar sig många patienter socialt. De vågar helt enkelt inte gå på bio, teater, konserter eller liknande. Dessa tillställningar blir som mardrömmar. Längre flygresor och bilfärder är också saker som blir ställda åt sidan.

Ensamhet

Det är vanligt att man känner sig ensam och missförstådd.

Depressioner och självmordstankar är vanliga eftersom situationen tycks outhärdlig. Outhärdlig på så vis att ingen förstår den drabbades situation. Sjukvården tror ofta inte på patienten eftersom patienten kan ha svårt att förklara sitt problem på ett lättförklarligt sätt.

En annan viktig faktor är när WED/RLS-drabbades sömnstörningar skapar trötthet på dagen och då blir deprimerad för att vederbörande inte tror sig klara av att arbeta och försörja familjen. När båda dessa skäl träffar varandra kan det bli kris. Speciellt om den drabbade inte får rätt sorts hjälp när de besöker sin läkare, beroende på att denne ofta inte känner till sjukdomsbilden eller förordnar ett antidepressivt läkemedel, som kanske startar eller förstärker besvären.

 

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida