Förekomst av WED/RLS-drabbade jämförs med ålder

Förekomst av WED/RLS-drabbade kan jämföras med åldern ökande ålder ger kraftigt ökande frekvens visar – undersökningar.
Fler kvinnor än män är drabbade, och även barn.

Även barn kan vara drabbade (Läs mer: www.janusinfo.se). I fall med svår WED/RLS hade 20 % sina symtom redan i slutet av tonåren. Många barn, upp emot hälften, som fått diagnosen ADHD har i själva verket WED/RLS och i många fall både WED/RLS och ADHD.

Förekomst av både primär och sekundär WED/RLS.

Frekvensen gäller både primär och sekundär WED/RLS.

Undersökningar om förekomst

Karl-Axel Ekbom rapporterade i sin doktorsavhandling 1945 en prevalens (förekomst) av
5 %. Nyare undersökningar av den kaukasiska rasen, människor med vit hudfärg, i Västeuropa och Nordamerika ger en prevalens av cirka 10 %. Ulfberg et. al. i Sverige har genomfört flera studier som styrker dessa frekvenser. I denna grupp behöver 1/3 behandling med läkemedel för att få en acceptabel livskvalitet.

  

Mer fakta om WED/RLS:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida