Förekomst av WED/RLS-drabbade jämförs med ålder

Förekomst av WED/RLS-drabbade kan jämföras med åldern ökande ålder ger kraftigt ökande frekvens visar – undersökningar.
Fler kvinnor än män är drabbade, och även barn.

Även barn kan vara drabbade (Läs mer: www.janusinfo.se). I fall med svår WED/RLS hade 20 % sina symtom redan i slutet av tonåren. Många barn, upp emot hälften, som fått diagnosen ADHD har i själva verket WED/RLS och i många fall både WED/RLS och ADHD.

Förekomst av både primär och sekundär WED/RLS.

Frekvensen gäller både primär och sekundär WED/RLS.

Undersökningar om förekomst

Karl-Axel Ekbom rapporterade i sin doktorsavhandling 1945 en prevalens (förekomst) av
5 %. Nyare undersökningar av den kaukasiska rasen, människor med vit hudfärg, i Västeuropa och Nordamerika ger en prevalens av cirka 10 %. Ulfberg et. al. i Sverige har genomfört flera studier som styrker dessa frekvenser. I denna grupp behöver 1/3 behandling med läkemedel för att få en acceptabel livskvalitet.

  

Mer fakta om WED/RLS:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.