Om folksjukdomen WED/RLS

Folksjukdomen WED, Willis-Ekbom Disease, även kallad Restless Legs Syndrom, RLS, är en kronisk neurologisk sjukdom. Cirka 750 000 personer i Sverige är drabbade utav den och är enligt den amerikanska patientorganisationen Restless Legs Syndrome Foundation ”den vanligaste neurologiska sjukdomen som du aldrig hört talas om”.

Den som är drabbad av WED/RLS kan känna:

  • ett oemotståndligt krav att röra på benen eller resa sig upp och gå omkring
  • obehagliga till smärtsamma förnimmelser, dysestesi eller parestesier, i benen
  • smärta även i armarna i vissa fall
  • att livskvaliteten försämras dramatiskt och kan jämföras med livskvaliteten hos patienter med diabetes typ II – åldersdiabetes, COPD – svår lungsjukdom,  eller hypertoni – högt blodtryck.
  • uttalade sömnstörningar vilka kan leda till svåra störningar på många andra funktioner i kroppen.

- Åh, varför kan jag aldrig somna?

– Åh, varför kan jag aldrig somna?

Dålig kunskap om sjukdomen

WED/RLS, som trots att det är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna, ofta blir förbisedd eller feldiagnosticerad, vilket innebär stort och onödigt lidande för den drabbade.

Tyvärr är kunskapen om WED/RLS mycket dålig hos läkare. Det är ju tyvärr fortfarande så att man under läkarutbildningen inte aktivt blir utbildad inom WED/RLS. För att få denna utbildning måste man som läkare ta egna initiativ. En felaktigt insatt behandling kan leda till mycket dålig livskvalitet för den drabbade, eftersom vissa läkemedel kan börja eller förvärra WED/RLS symtomen. När diagnosen WED/RLS väl är ställd låter sig symtomen effektivt behandlas.

Antal drabbade

Det antas att cirka 10 % av den kaukasiska rasen, människor i Europa och Nordamerika med vit hudfärg, är drabbad av WED/RLS. Cirka en tredjedel av de drabbade behöver läkemedel för att få en acceptabel livskvalitet. Det betyder att i Sverige är ca 750 000 personer drabbade och ca 300 000 av dessa behöver läkemedelsbehandling för att få en normal livskvalitet.

Varför “Willis-Ekbom Disease”

I vissa länder använder man namnet Willis-Ekbom Disease (WED) istället för RLS. WED-Förbundet tyckte det var viktigt att också byta namn till WED och arbetar därför med att få Sverige att använda begreppet WED, istället för RLS. Det för att sjukdomen ska få en riktig identitet, då negativa människor tyvärr har använt RLS på en förlöjligande sätt.

 

Mer fakta om WED/RLS:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida