IRLSSGs frågeenkät med svårighetsskala

Tror du dig vara – eller vet att du är – drabbad av den neurologiska sjukdomen WED/RLS? Vill du veta vilken svårighetsgrad du lider av? Använd då nedanstående svårighetsskala för att själv räkna fram din grad av WED/RLS-problem. Frågeenkäten är framtagen av IRLSSG och består av 10 frågor som var och en kan ge 0-4 poäng.

Svara på nedanstående frågor och räkna ihop poängen, så har du fått din egen svårighetsgrad av WED/RLS.
svårighetsskala
Du kan också öppna denna pdf med IRLSSG:s frågeenkät, och i den välja svårighetsgrad, som automatiskt räknar ut dina svarspoäng. Lätt att spara och eventuellt skriva ut och visa läkaren.

Poäng på svårighetsskala

Vad betyder poängen? Poängen innebär vilken form/svårighetsgrad av WED/RLS du har. Om du har:

  • upp till 10 poäng har du en mild form av sjukdomen
  • mellan 11 – 20 poäng har du en moderat form
  • mellan 21 – 30 poäng har du en svår form
  • över 30 poäng betyder det att du har en mycket svår form av WED/RLS.

1. Generellt: Hur upplever du besvären i armar och ben? 
4 p – Mycket stark
3 p – Stark
2 p – Moderat
1 p – Mild
0 p – Ingenting

2. Generellt: Hur upplever du tvånget att behöva röra dig p.g.a. WED/RLS?
4 p – Mycket stark
3 p – Stark
2 p – Moderat
1 p – Mild
0 p – Ingenting

3. Generellt: Hur mycket lindring får du i armar och ben av att röra dig? 
4 p – Ingen lindring
3 p – Viss lindring
2 p – Moderat lindring
1 p – Nästan komplett lindring
0 p – Inga WED/RLS symtom, frågan är irrelevant

4. Generellt: Hur svåra sömnstörningar har du p. g. a. WED/RLS?
4 p – Mycket svåra
3 p – Svåra
2 p – Moderata
1 p – Milda
0 p – Inga

5. Generellt: Hur allvarlig är din trötthet eller sömnighet p.g.a. WED/RLS? ?
4 p – Mycket stark
3 p – Stark
2 p – Moderat
1 p – Mild
0 p – Ingenting

6. Generellt: Hur allvarlig är din WED/RLS som helhet
4 p – Mycket svåra
3 p – Svåra
2 p – Moderata
1 p – Milda
0 p – Inga

7. Generellt: Hur ofta har du WED/RLS symtom? 
4 p – 6 – 7 dagar i veckan
3 p – 4 – 5 dagar i veckan
2 p – 2 – 3 dagar i veckan
1 p – 0 – 1 dagar i veckan
0 p – Aldrig

8. Generellt: Hur allvarliga är dina WED/RLS symtom per dag?
4 p –  8 timmar per dygn
3 p – 3 – 8 timmar per dygn
2 p – 1 – 3 timmar per dygn
1 p – 0 – 1 dagar i veckan
0 p – Aldrig

9. Generellt: Hur mycket påverkar dina WED/RLS symtom din dagliga funktion i t.ex.familjen? 
4 p – Mycket stark
3 p – Stark
2 p – Moderat
1 p – Mild
0 p – Ingenting

10. Generellt: Hur allvarligt påverkar dina WED/RLS symtom ditt psyke eller humör?
4 p – Mycket stark
3 p – Stark
2 p – Moderat
1 p – Mild
0 p – Ingenting

Testet är framtaget av IRLSSG (International Restless Legs Syndrome Study Group) och består av 10 frågor som var och en ger 0-4 poäng. När du fyllt i formuläret får du en summering som ger en indikation på din svårighetsgrad av WED/RLS. Testet används inom vård och forskning och Läkemedelsverkets rekommendation är att du provar ickemedicinerande behandling om du får under 20 poäng.

Mer fakta om WED/RLS:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida