Augmentation – symtomförstärkning av WED/RLS

Augmentation/medicinsk överdosering vid WED/RLS skulle kunna översättas med symtomförstärkning och innebär att symtomen kommer några timmar tidigare och är svårare nu än innan medicinsk behandling påbörjades.

Om WED/RLS-symtomen tidigare bara fanns i smalbenen blir oftast även andra delar av kroppen drabbade vid symtomförstärkning.

Augmentation/medicinsk överdosering vid WED/RLS

Augmentation/medicinsk överdosering är tyvärr mycket vanligt vid behandling med levodopapreparat. Problemen är dosberoende och kommer i ökad frekvens med dosen av levodopa. Om en WED/RLS-drabbad stående på levodopa får augmentation/medicinsk överdosering måste patienten ställas om till någon av de non-ergota dopaminagonisterna Adartrel®, Neupro® eller Sifrol®. Augmentation kan även förekomma med dopaminagonister, men problemet är mycket mindre bland dessa produkter.

Augmentation gör att sjukdomen blir värre.

– Nu vaknar jag även på morgonen med problemen,
så jag måste byta läkemedel.

Man tror att en av mekanismerna bakom symtomförstärkning är förhöjd koncentration av dopamin i mellanrummet mellan hjärncellerna. Denna förhöjda dopaminkoncentration påverkar i första hand de typer av sinnesceller, som ökar signalöverföringen.

Vid förvärring av sjukdomen, så bör du antingen byta läkemedel (åtminstone ett tag) eller med små förminskningar av tablettstorleken trappa ner på det läkemedlet du redan tar.

Rebound

Rebound  innebär att man får WED/RLS symtom tidigt på morgonen. Detta fenomen uppträder mer sällan än augmentation/medicinsk överdosering. För rebound gäller samma som för augmentation/medicinsk överdosering.

Mer om mediciner och hur de verkar hittar du på FASS.se

Mer fakta om WED/RLS:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida