Att tänka på inför läkarbesöket

Läkarbesöket du ska gå på för du har svårt att sova och känner obehag i ben och/eller armar, kan var bra att förbereda sig inför. Du kanske har Willis-Ekbom Disease, WED (även kallad Restless Legs Syndrom, RLS). Här får du tips på hur du kan förbereda dig inför besöket. Viktigt är också att du ber läkaren om att få kolla sju olika blodvärden.

WED/RLS är en vanligt förekommande kronisk neurologisk sjukdom, men är trots det fortfarande okänd för många. Därför kan det vara bra att själv ta reda på lite fakta om sjukdomen innan läkarbesöket samt hur ens egen kropp fungerar.

Det mesta som finns att veta om sjukdomen WED/RLS hittar du under Fakta om WED medan du nedan kan få lite bättre koll över dig själv och hur du upplever problemen.

Har du Willis-Ekbom Disease, WED/RLS?

Det är bra om du själv är ganska säker på att du är ute på rätt spår innan läkarbesöket. Så om du inte redan är det – läs igenom nedanstående frågor och svara ärligt:

 • Upplever du, när du sitter eller ligger ner, en obehaglig, krypande känsla i benen (ibland även i andra kroppsdelar) förenat med ett nästan oemotståndligt tvång att röra på dig?
 • Uppstår denna obehagskänsla eller detta rörelsetvång under perioder av vila eller overksamhet?
 • Får du lindring eller försvinner obehagen när du rör på dig?
 • Är dessa symtom och behovet att röra på dig förenat med större obehag på kvällen och under natten än på dagtid?
 • Har du ofta problem med att somna eller vaknar du ofta under natten?
 • Säger din sängpartner till dig att du sparkar med benen och/eller har ryckningar i armarna när du sover?
 • Har du ofrivilliga ryckningar i benen, i vissa fall även i armarna, när du är vaken?
 • Är du trött eller orkeslös på dagen?
 • Har du familjemedlemmar som upplever liknande besvär och har behov av att röra på sig?
 • Har medicinska undersökningar ej kunnat ge någon tillfredsställande förklaring till dina besvär eller ditt behov av att röra på dig?

Om du svarat ja på de flesta av dessa frågor så lider du troligtvis av WED/RLS.

IRLSSG:s svårighetstest

Testa vilken svårighetsgrad
du själv har!

Svårighetstest

Svarade du Ja på det flesta av ovanstående frågor kan du även göra ett ”svårighetstest”. Testet visar på vilken svårighetsgrad dina besvär ligger. Det kan vara bra att veta då olika svårighetsgrader kräver olika läkemedel.

Svårighetstestet och graderna hittar du genom att klicka här: IRLSSG:s frågeenkät. Det är en pdf, i vilken du kan fylla i poängen och få resultatet sammanräknat längst ner på sidan. Den kan du sedan antingen skriva ut eller spara i mobilen, så har du med dig svårighetstestet och kan lätt visa din läkare.

Symtomdagbok inför läkarbesöket

Du har nu börjat få en bra överblick över hur dina problem ser du ut genom frågorna och svårighetstestet. Vill du sedan göra läkarbesöket så givande som möjligt, så kan det också löna sig att skriva en ”Symtomdagbok” för åtminstone en vecka.

”Symtomdagboken” innehåller ett antal frågor på hur dina dagar med problemen kan se ut. Den kan sedan hjälpa dig vid läkarbesöket, då du kommer att ha svar på vissa av frågorna, som läkare brukar ställa.

WED-RLS-symtomdagbok inför läkarbesöket

Öppna och fyll i WED-RLS-symtomdagbok (pdf med ifyllningsmöjlighet).

Blodprover viktiga att ta

Du har nu förberett dig väl inför läkarbesöket. I ”Symtomdagboken” föreslår vi dock att du också gör en anteckning om att be läkaren om att få ta nedanstående blodprover:

 • S-Ferritin (S = serum) eller P-Ferritin (P = plasma)
  Värdet bör ligga över 75 mikrogram/liter (μg/l), vilket är över lägsta normalvärde på andra, men är viktigt hos WED/RLS-drabbade.
 • CRP (snabbsänka)
 • Hb
 • B12/Kobalaminer
 • Folat/Folsyra/B9
 • Kreatinin (för koll av njurfunktionen)
 • Transferrinmättnaden bör vara större än 0,20 eller 20% 

Dessa blodprover är väldigt viktiga att du får ta, både för att läkaren ska ställa rätt diagnos och för att du ska få rätt läkemedel utskrivet. Be också om att få veta värdena, speciellt för Ferritin. I det provet är det nämligen viktigt att vi som WED/RLS-drabbade har ett värde som ligger över 75 µg/l. Gör det inte det behöver vi definitivt mer järn.
Är ditt värde under 50 µg/l behöver du troligtvis Ferinject, dvs. en järninjektion, är det mellan 50-75 µg/l kan det ev. räcka med järntabletter plus C-vitamin (vitaminet för att järnet ska tas upp lättare av kroppen samt undvika förstoppning).

Behandling av WED/RLS

Det finns idag effektiv behandling mot symtomen, men behandlingen kan vara olika mellan olika drabbade. Det finns tre godkända läkemedel för behandling av medelsvår/svår WED/RLS:

Det är viktigt att börja behandlingen med en så låg dos som möjligt och behålla den så länge det går. Överstig aldrig högsta dosen för WED/RLS, byt hellre läkemedel!

Behandlingsläkemedlen Neupro, Sifrol och Adartrel.

Behandlingsläkemedel

Mer om Behandling av WED/RLS.

WED-Förbundet hoppas att denna sida kan hjälpa dig att snabbt få en diagnos samt rätt läkemedel.

 

Mer fakta om WED/RLS:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida