Fakta om den neurologiska sjukdomen WED/RLS

WED/RLS är en kronisk neurologisk sjukdom, som ca 750 000 personer i Sverige är drabbade av. Den är enligt den amerikanska patientorganisationen Restless Legs Syndrome Foundation "den vanligaste neurologiska sjukdomen som du aldrig hört talas om".

Att vara drabbad av WED/RLS innebär att man känner:

  • Ett oemotståndligt krav att röra på benen eller resa sig upp och gå omkring.
  • Obehagliga till smärtsamma förnimmelser i benen.
  • Smärta även i armarna i vissa fall.
  • Att livskvaliteten försämras dramatiskt och kan jämföras med livskvaliteten hos drabbade med åldersdiabetes, COPD (svår lungsjukdom), depression eller högt blodtryck.
  • Uttalade sömnstörningar, vilka kan leda till svåra störningar på många andra funktioner i kroppen.

Stor okunskap om sjukdomen

Kunskapen om sjukdomen är mycket liten och trots att det är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna blir de drabbade ofta förbisedda eller feldiagnosticerade. Okunskapen medför tyvärr ett stort och onödigt lidande för de drabbade. Diagnosen är dock lätt att ställa, så när det är gjort och rätt läkemedel, i rätt dos, är utsett kan symtomen effektivt behandlas.

Av de ca 750 000 drabbade behöver ca 250 000 läkemedelsbehandling för att få en normal livskvalitet.

Sömnproblem är en del av sjukdomen

Många ligger och tittar på klockan när de försöker somna.

Läs mer om: