WED-Förbundets styrelse

WED-Förbundets styrelse består av sex ledamöter och tre suppleanter.
Styrelsen arbetar främst med att sprida information om den neurologiska sjukdomen WED/RLS.

Styrelsen har vissa uppdrag som ska genomföras under ett verksamhetsår, som att t.ex.:

  • sammanträda minst fyra gånger per år
  • bevaka föreningens intressen och ansvara för dess verksamhet
  • verkställa de av förbundet fattade besluten
  • förvalta förbundets tillgångar och föra dess räkenskaper
  • hålla medlemmarna informerade om verksamheten.

Styrelse

Sören Hallberg Sten Sevborn
Sören Hallberg
tf ordförande
Tel: 070-474 64 57
E-post till Sören Hallberg
Sten Sevborn
Kassör
Medlems- och medicinfrågor

E-post till Sten Sevborn
marie-delin1  Marjo-Ollgren
Marie Delin
Sekreterare
Ordf. WED-Förbundet Skåne söder
E-post till Marie Delin
Marjo Ollgren
Ledamot
Ordf. WED-Förbundet Uppsala
E-post till Marjo Ollgren
Roger Johansson
Ledamot
E-post till Roger Johansson

 
Lina Hallberg
Suppleant
E-post till Lina Hallberg
Susanne Lekvall
Suppleant
E-post till Susanne Lekvall
Olivia Frimert
Suppleant
E-post till Olivia Frimert
Regionföreningar

Mer om oss:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.