Regionföreningarna

Regionföreningarna inom WED-Förbundet informerar om WED/RLS till allmänhet och medlemmar samt arrangerar aktiviteter för medlemmarna inom sina respektive distrikt.

Undrar du något om sjukdomen WED/RLS, så kontakta gärna följande lokala kontaktpersoner inom de olika regionföreningarna.

Regionföreningarnas medlems- och årsmöten

WED-Förbundets regionföreningar genomförde sina årsmöten under mars-april 2017. Kommande medlemsmöten kommer att stå under respektive regionförenings punkt.

Regionföreningarna försöker i största möjliga mån skicka ut årsmöteskallelsen per mejl. Både för att papper, färgpatroner, tryck, kuvert, brevporto och arbetstid kostar en hel del, men även för att vi inte är riktigt säkra på att det kommer fram med posten. Har du sedan tidigare meddelat oss din e-postadress, men inte fått kallelsen till din förening, så meddela förbundet det genom att mejla till info@wedforbundet.se.

Nya styrelsen i regionföreningen Kronoberg, fr.v. ledamot Marianne Andreasson, ordförande Susanne Lekvall och ledamot Gunvor Bengtsson.

WED-Kronobergs styrelse, fr.v. ledamot Marianne Andreasson, ordförande Susanne Lekvall och ledamot Gunvor Bengtsson.

Har du frågor om behandling och mediciner bör de ställas till:

 

Mer om oss:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.