Informationsmöten om WED/RLS

Informationsmöten om Willis-Ekbom Disease, WED, även kallad Restless Legs Syndrom, RLS, brukar WED-Förbundet och regionföreningarna arrangera varje år i olika delar i landet. Möjligheter som finns kommer att publiceras på denna sida.

Informationsmöten 2017

Hittills i år har vi arrangerat sju informationsmöten på olika ställen i landet. Det kommer flera, men de är inte färdigbokade än.

Genomförda informationsmöten

Följande informationsmöten är genomförda under 2017:

  • söndagen den 24 september i Stockholm
  • tisdagen den 5 september i Jönköping
  • söndagen den 19 februari i Umeå
  • onsdagen den 8 mars i Växjö
  • söndagen den 19 mars i Linköping
  • måndagen den 24 april i Uppsala
  • onsdagen den 3 maj i Enköping

WED-dagen 2017

Vill du veta hur symtomen och diagnosen ser ut, hur man kan behandla sjukdomen samt ställa frågor om sjukdomen? Lägg då en liten påminnelse i almanacka innan den 23 september om att du vill vara uppmärksam på att WED-förbundet kanske anordnar ett informationsmöte på din ort. Den 23 september är nämligen varje år WED-dagen. Dagen ligger dock på en lördag i år, så det kan hända att vi kommer att lägga informationsmötena några andra dagar runt den 23:e.

Informationsmöten under 2016

Det var många som kom och lyssnade på information om sjukdomen WED/RLS. Under hela 2016 genomfördes tolv informationsmöten varav de flesta arrangerades i dagarna runt WED-dagen den 23 september. Mötena kunde du besöka på många olika orter i landet, t.ex. Borås, Jönköping, Gävle, Kristianstad, Kalmar, Simrishamn, Malmö, Uddevalla, Falun…

Du kan själv läs mer om sjukdomen under Fakta om WED/RLS.

 

Mer om oss:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.