Om oss och våra mål

WED-Förbundet är ett allmännyttigt ideellt drabbad- och anhörigförbund, som bildades i Stockholm mars 2000. Organisationen består av en styrelse och regionföreningar.

WED-logga-liten

Förbundet är opolitiskt och religiöst obundet och alla inom förbundet arbetar ideellt med att bl.a. informera läkare och vårdpersonal samt arrangera informationsmöten för allmänheten. WED-Förbundet samarbetar med docent Jan Ulfberg.

Mål

WED-Förbundets mål är att:

 • sprida kunskap och öka befintlig kunskap om WED/RLS hos drabbade och anhöriga
 • sprida kunskap hos läkare och vårdpersonal, för att de snabbt ska kunna diagnostisera patienterna med WED/RLS och sätta in adekvat behandling
 • informera myndigheter och bidra till forskning och utveckling runt WED/RLS
 • uppnå en bättre förståelse för de drabbade
 • underlätta en snabb och enkel diagnos
 • få tillgång till effektiv behandling
 • nästan alla WED/RLS-drabbade ska återfå en hög livskvalitet och fungera optimalt i samhället.

Samhället är den stora vinnaren genom att resurser inom sjukvården kan utnyttjas mer effektivt!

Vad gör vi?

 • Bevakar den senaste forskningen inom WED/RLS.
 • Informerar sjukvården om sjukdomen.
 • Utbildar informatörer och organiserar möten.
 • Arbetar med att göra WED/RLS mer känt.

Verksamhetsplanen 2017

Det här vill vi göra under 2017:

 • Sprida information om sjukdomen och förbundet i sociala medier
 • Hålla informationsmöten för allmänheten
 • Framta och publicera en informationsfilm om vår sjukdom
 • Stötta förbundets lokal- och regionföreningar
 • Arrangera två förenings- och informatörsträffar
 • Fortsätta utbilda informatörer
 • Se till att vår WED-broschyr ligger ute på ca 500 vårdcentraler i landet under Doktorn.coms omsorg
 • Skapa kontakta med Sveriges läkarutbildningar
 • Delta i konferenser om sjukvård arrangerade av till exempel Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
 • Delta som representant i Läkemedelsverkets Patient och konsumentråd
 • Intensifiera (information) utbildning av sjukvårdspersonal
 • Samarbete med internationella forsknings-organisationer samt europeiska patientorganisationer

Lars-Erik Svensson, tf ordförande i WED-Förbundet

Lars-Erik Svensson,
tf ordförande i WED-Förbundet

Organisationen

WED-Förbundet består av en styrelse och regionföreningar runt om i landet.

Styrelsen består av:

 • en ordförande
 • en viceordförande
 • en sekreterare
 • en kassör
 • två ledamöter
 • tre suppleanter

Regionföreningarna får cirka 70 % av medlemsavgifterna för att inom sina områden arrangera t.ex. intressanta föredrag, utbildningar, studiebesök, studiecirklar och konsultationer med WED/RLS-kunniga läkare.

 

Mer om oss:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.