WED/RLS Uppsala inbjuder alla medlemmar till årsmöte den 21 mars kl. 18.00-19.00 på Storgatan 11 i Uppsala i rum nummer 11. Vi håller årsmöte, bjuder på fika och erfarenhetsutbyte. Anmäl dig senast den 19 mars till ordföranden Marjo Ollgren 0704-802444 eller på e-post marjo.ollgren@wedforbundet.se. Varmt välkommen!