Augmentation eller rebound

Augmentation kan översättas med symtomförstärkning och innebär att symtomen kommer några timmar tidigare och är svårare nu än innan den medicinska behandlingen påbörjades.

Om symtomen tidigare bara fanns i smalbenen blir oftast även andra delar av kroppen drabbade, som t ex armarna.

Augmentation

Augmentation är tyvärr mycket vanligt vid behandling med levodopapreparat. Problemen är dosberoende och kommer i ökad frekvens med ökad dos av levodopa. Om en WED/RLS patient stående på levodopa får augmentation, måste patienten ställas om till någon av de non-ergota dopaminagonisterna Adartrel®, Neupro® eller Sifrol®.

Symtomförstärkning kan även förekomma med dopaminagonister, men problemet är med dessa produkter mycket mindre. Man tror att en av mekanismerna bakom augmentation är förhöjd koncentration av dopamin i synapsen. Denna förhöjda dopaminkoncentration påverkar i första hand den typer av receptorer som ökar signalöverföringen, D1.

Augmentation - symtomförstärkning

– Nu vaknar jag även på morgonen med problemen,
så jag måste byta läkemedel.

Rebound

Rebound innebär att man får WED/RLS symtom tidigt på morgonen. Detta fenomen uppträder mer sällan än augmentation. För rebound gäller samma som för augmentation.

   

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.